Svět.Savců.

Chování zvířat

Umějí zvířata mluvit?

Lidé mají sklon pokládat řev lva nebo brebentění šimpanze za jejich ,,řeč´´. Co vlastně tyto zvuky znamenají a používají je zvířata opravdu vědomě k vyjádření svých pocitů?

Zvířata se vzájemně dorozumívají nejrůznějšími způsoby. Některá pomocí vylučovaných pachů, jiná předváděním pestrého zbarvení. Existuje mnoho způsobů předávání informací, nejrychlejší je však bezesporu komunikace prostřednictvím zvuků.

PRO VÍCE KLIKNĚTE V MENU ,,CHOVÁNÍ ZVÍŘAT´´

Proč zvířata spí

Všechna zvířata potřebují spánek, některá spí pouhých pár minut, jiná i dvacet hodin denně. Můžeme sice zjistit, zda zvíře spí, bez odpovědi však stále ještě zůstává otázka,proč spí.

To, že spánek je řízen mozkem a že jsou velké rozdíly v délce spánku u různých druhů zvířat, potvrzuje, jak nezbytný je pro život. Život zvířat se řídí každodenním střídáním světla a tmy, jejich život probíhá ve čtyřiadvacetihodinovém rytmu.

PRO VÍCE KLIKNĚTE V MENU ,,CHOVÁNÍ ZVÍŘAT´´

Jak si savci udržují tělesnou teplotu

Udržení stálé tělesné teploty je pro savce, především pro druhy žijící v chladných oblastech, životně důležité. Mnoho z nich se tomuto účelu přizpůsobilo stavbou těla i způsobem života.

Suchozemští savci žijící v nejchladnějších oblastech světa si udržují stálou tělesnou teplotu především díky vrstvám vzduchu v srsi. Četné druhy především mořských savců mají navíc ještě pod kůží silnou vrstvu tuku. Řada zvířat se přizpůsobila i velikostí a stavbou těla.

PRO VÍCE KLIKNĚTE V MENU ,,CHOVÁNÍ ZVÍŘAT´´

Péče o mláďata

V rámci neustálého boje o přežití vlastního druhu vynakládají mnozí živočichové značné úsilí na péči o své potomky. Zajišťují jim teplo, potravu i úkryt před nepřáteli.

Množství péče, kterou rodiče věnují svým potomkům, se u různých skupin značně liší. Mnohá mláďata savců zůstávají u matky několik let, zatímco mláďata většiny ryb, plazů a obojživelníků se musí od začátku starat sama o sebe.

PRO VÍCE KLIKNĚTE V MENU ,,CHOVÁNÍ ZVÍŘAT´´