Svět.Savců.

Proč zvířata spí

 

Všechna zvířata potřebují spánek, některá spí pouhých pár minut, jiná i dvacet hodin denně. Můžeme sice zjistit, zda zvíře spí, bez odpovědi však stále ještě zůstává otázka,proč spí.

To, že spánek je řízen mozkem a že jsou velké rozdíly v délce spánku u různých druhů zvířat, potvrzuje, jak nezbytný je pro život. Život zvířat se řídí každodenním střídáním světla a tmy, jejich život probíhá ve čtyřiadvacetihodinovém rytmu.

CO JE TO SPÁNEK?- Po celou dobu spánku zůstává tělo nehybné. Zvíře přitom může být neklidné, převalovat se sem a tam, ale v zásadě zůstává na jednom místě. Spící zvíře zůstává více méně netečné oproti podnětům okolí. Například můžeme vytáhnout spící rybu z vody, aniž by se začala bránit.

Spánek u savců a ptáků je charakterizován poměrně pravidelným střídáním dvou fází. Elektroencefalická aktivita v průběhu první fáze se vyznačuje generalizovanými pomalými vlnami. Druhá fáze připomíná z hlediska encefalogramu bdělý stav.

Byly zjištěny vzájemné funkční vztahy mezi oběma fázemi spánku, které spočívají v tom, že podmínkou objevení se fáze druhé je postupné snížení aktivace v průběhu fáze první.

KDY ZVÍŘATA SPÍ- Doba, po kterou zvířata spí, je určena podle toho, kdy musí být bdělá. Většina ptáků může létat pouze za denního světla, a proto spí v noci. Aby se vyhnuli ve dne lovícím dravcům, spí zase malí drobní savci, například myši, ve dne a potravu si hledají v noci. Například králíci nebo lišky, mohou dělat kompromis, a spí tedy několik hodin ve dne i v noci, zatímco při rozednívání a při soumraku vycházejí, aby si hledali potravu. V každém případě se při střídání dne a noci řídí svými ,,vnitřními hodinami´´. Většina zvířat nemá ani ve spánku vypnuta mozková centra reagující na podněty z okolí a jejich smyslové orgány jsou naladěny na všechny podezřelé zvuky.

Mnohá mořská zvířata, která žijí na pobřeží, mají vlastní vnitřní hodiny řízeny denním střídáním přílivu a odlivu.

O PROSPĚŠNOSTI  SPÁNKU- Delší doba, kterou zvíře tráví v nehybnosti v úkrytu, odpočinkem nebo spánkem, mu poskytuje několik výhod. Jednou z nich je podstatně menší pravděpodobnost, že zvíře bude objeveno predátory, zvláště pokud spí na těžko přístupném místě (např. ve větvích stromů nebo pod zemí). Proto je pro některá zvířata výhodnější déle spát a méně se věnovat shánění a přijímání potravy.

Některá zvířata přečkávají spánkem denní dobu, kdy panují nejvyšší teploty. Pro všechna zvířata platí, že během spánku také shromažďují energii.

JAK ZVÍŘATA SPÍ- Jak a kde zvíře spí závisí na tom, zda je predátorem nebo lovenou kořistí, jestli pouze odpočívá nebo zda chce být chráněno proti okolnímu světu. Proto se například králíci schovávají do svého doupěte, ptáci se zase cítí bezpečněji na stromech. Některé druhy netopýrů spí v dutinách, zabaleni do blan svých křídel.

Pasoucí se zvířata, například jeleni nebo koně, takovou ochranu nemají, a tak spí většinou ve stoje. Někteří si mohou i lehnout, a to pokud je ostatní hlídají. Při přežvykování většinou přežvýkavci dřímají.

DŮLEŽITÉ ZNAKY

LEGENDA- Doba, po kterou zvířata spí, je velmi různá, od minutového zdřímnutí rejska až po dvacetihodinový hluboký spánek lenochoda. Spánek byl měřen ve 24 hodinových periodách, mnohá zvířata však nespí souvisle a upadají do spánku v krátkých intervalech, a to zvlášť v těch případech, kdy si zvíře nenahromadí více energie a během delšího spánku by vyhladovělo.

JAK DLOUHO ZVÍŘATA SPÍ    (V HODINÁCH ZA DEN)

DEN                 

NOC/DEN       

NOC               

SVIŇUCHA méňě než 1 
REJSEK méňě než 1
ŽIRAFA 4
SLON 4
KŮŇ 5
DELFÍN 5
OVCE 6
MORČE 7
TUR 7
ČLOVĚK 8
KRTEK 8
JEŽEK 10
ŠIMPANZ 10
KRÁLÍK 10
JAGUÁR 11
ČINČILA 12
KRYSA 13
KOČKA 13
MYŠ 13
PRASE 13
KŘEČEK 14
VEVERKA 14
LEMUR 16
PÁSOVEC 19
VAČICE 19
NETOPÝR 19
LENOCHOD 20