Svět.Savců.

Medvěd lední

Zajímavosti

Játra ledního medvěda jsou jedovatá. Obsahují totiž příliš velké množství vitamínu A.

Černý čenich medvěda ledního je za jasného dne viditelný dalekohledem až na vzdálenost několika kilometrů. Pokud se medvěd lední plíží za kořistí zakrývá si čenich tlapami, aby nebyl brzy odhalen.

Když je medvěd lední okolnostmi donucen dokáže vyvinout rychlost až 40 km/hod, ale rychle ho taková zátěž unaví. Normálně se pohybuje rychlostí jen 3 až 6,5 km/h.