Svět.Savců.

Grizzly

 

Řád

Čeleď

Rod a Druh
Šelmy Medvědovití Ursus arctos horribilis

Svému jménu vděčí mědvěd grizzly za dlouhé chlupy se stříbrnými špičkami, které pokrývají jeho plece a hřbet a dodávají srsti šedý nádech. Anglické ,,grizzle´´ totiž znamená šedá barva.

Mnoha pověstmi opředený grizzly, který je poddruhen známého medvěda hnědého, žije dnes již jen na Aljašce, v Kanadě a v několika národních parcích Spojených států. V nedostupných horách a hustých lesích vede svůj samotářský život.

ROZMNOŽOVÁNÍ- Obdobím páření mědvědů grizzly je červen. Samci se začnou ucházet o samice, vydávají tiché mručení a čenichem se jemně dotýkají krku a zadní části těla samice. Březost trvá 180 až 250 dní, k porodu dochází v zimě v brlohu. Oplozená vajíčka se uchytí v děložní stěně samice, ale vyvíjet se začnou až na podzim, aby medvědice měla dostatek času se nažrat a nashromáždit zásoby potravy pro mláďata. Tomuto jevu se říká latentní březost. Asi dvacet centimetrů dlouhá mláďata jsou slepá, bezzubá a téměř holá. Váží pouhých 450 až 700 gramů. Prvních několik měsíců zůstávají v bezpečí brlohu, pijí matčino mléko a zahřívají se od jejího teplého těla. V dubnu nebo v květnu opouštějí medvíďata pod matčiným dohledem brloh. Medvědice jim přináší potravu, ale zároveň je učí, jak si ji obstarat. Přes veškerou matčinu ostražitost padne mnoho medvíďat za oběť dospělým medvědům, především starým samotářským samcům. Svou první zimu tráví mláďata ještě společně s matkou v jejím brlohu.

ZPŮSOB ŽIVOTA- Ve svém životním prostředí je grizzly ,,králem´´, který nemá přirozené nepřátelé. Neobývá žádné pevně dané území, ostatním příslušníkům svého druhu se vyhýbá a s jinými zvířaty se pouští do boje jen velmi vzácně. Pokud přece jen dojde k boji, což se stává během období rozmnožování nebo když matka brání mláďata, vychází z něj grizzly zpravidla vítězně. Jaro a léto tráví grizzly převážně sháněním potravy, odpočinkem a spánkem. Na podzim spořádává ohromná množství potravy, aby si vytvořil dostatečné zásoby tuku před zimním spánkem. Grizzly zimu nepřespává vcelku, jen za chladného počasí upadá do jakéhosi polospánku, při kterém má mírně sníženou tělesnou teplotu. Za slunečných dní se probudí a vydá se za potravou. Někteří medvědi využívají přirozené úkryty, například skalní rozsedliny, většina z nich si ale na podzim vyhrabává brloh v zemi. Grizzly do něho obvykle zalézá, když je okolní zem pokryta souvislou vrstvou sněhu. Kromě několika nejteplejších dní ho opouští až na jaře. Jako první vycházejí samci a samice, které nemají mláďata, ale v zásadě se čas probuzení liší podle počasí a podle zvyklostí jednotlivých zvířat. Jejich první myšlenka po opuštění brlohu je sehnat co nejdříve nějakou potravu.

POTRAVA A ZPŮSOB OBŽIVY- Navzdory své pověsti krvežíznivého masožravce chutnají grizzlymu stejně jako maso i lesní plody a ovoce. Ačkoliv patří mezi šelmy, je podobně jako většina ostatních medvědů všežravec, který nepohrdne žádnou potravou. Změněnému potravnímu režimu se za stovky let přizpůsobil i jeho chrup. Grizzly žere lesní plody, ořechy, řasy, kořínky a živočišnou potravu, například hmyz, hlodavce, ryby a mršiny. Jako všichni medvědi má i grizzly vynikající čich a dokáže ucítit mršinu na vzdálenost až 28 kilometrů. Velká zvířata, jako například soby karibu, loví grizzly jen tehdy, když potká mladé, zesláblé nebo raněné zvíře. Jeden karibu stačí medvědici s mláďaty na čtyři až pět dní. Po tuto dobu matka mršinu ukrývá, aby ji neobjevili další medvědi nebo jiná zvířata. Medvěd kodiak, blízký příbuzný grizzlyho, je znamenitým rybářem. Období hojnosti všem kanadským medvědům nastává, když proti proudu řek začínají na svá tradiční místa tření táhnou lososi. Každý jedinec si časem vypracoval vlastní způsob lovu ryb. Nejčastěji medvěd sedí ve vodě poblíž břehu a čas od času tlapou vyhodí některého lososa na břeh, nebo klidně sedí na skalisku uprostřed řeky a čeká, až ryba poplave kolem. Příležitostně loví lososy i medvěd grizzly. Při rybaření se často sejde na jednom místě až několik medvědů současně.

DŮLEŽITÉ ZNAKY

Tělesné rozměry:

Výška: ve stoje až 2 m

Hmotnost: 150 až 300 kg

Rozmnožování:

Pohlavní dospělost: samec ve 4. roce, samice ve 3. roce

Období rozmnožování: červen

Délka březosti: 180-250 dní

Počet mláďat: zpravidla 2

Způsob života:

Chování: mimo období rozmnožování samotář

Potrava: lesní plody, hlízy, ořechy, hmyz a jeho larvy, med, ryby, hlodavci, ještěři, velcí savci, mršiny

Délka života: maximálně 30 let

Příbuzné druhy:

Grizzly je poddruhem  (rasou) i v Evropě žijícího medvěda hnědého. Známe ještě šest dalších druhů medvědů, například medvěda ledního nebo baribala.

TYPICKÉ ZNAKY GRIZZLYHO- TLAPY jsou velmi široké, s nezatažitelnými drápy. Kromě chůze slouží k lovu ryb a k obraně - jediný úder stačí k usmrcení jiného zvířete stejné velikosti.

PORODNÍ HMOTNOST- Mládě při narození měří sotva desetinu délky těla své matky. Pro srovnání - novorozené dítě měří asi třetinu výšky dospělého člověka.

VÝSKYT- Grizzly se dnes vyskytuje již jen v Kanadě, na Aljašce a v rezervacích ve státech Montana, Idaho, Wyoming a Washington. Největší populace žije v národním parku Yellowstone.

OCHRANA DRUHU- Dříve žil grizzly v celé Severní Americe až po Mexiko, v důsledku lovů a ničený životního prostředí z většiny tohoto území zmizel. Od roku 1975 je chráněný.