Svět.Savců.

Lemur kata

 

Řád Čeleď Rod a Druh
Primáti Lemurovití Lemur catta

Lemur kata se snadno pozná na první pohled podle dlouhého huňatého ocasu s černými a bílými kruhy. Patří k takzvaným pravým lemurům, kteří se vyskytují pouze na Madagaskaru.

Lemur kata a člověk měli pravděpodobně společného předka, žijícího před 50 miliony let. Od té doby se lemur kata spolu s dalšími lemury vyvíjel na Madagaskaru zcela odděleně a zachoval si řadu původních znaků.

ROZMNOŽOVÁNÍ- Samice lemura katy je připravena k páření pouze po několik dnů v měsíci květnu. Samec pohlavně dospívá ve věku 15 měsíců, ale jen vzácně se plodně páří před dosažením věku tří let. Kolem říjné samice se shromáždí několik samců, kteří kolem ní krouží a svádějí mezi sebou takzvanou ,,válku pachů´´. Jejich podpažní žlázy totiž vylučují silně páchnoucí látku. Co chvíli samci protáhnou ocas podpažím, patřičně ho naparfémují a pak jím na výstrahu švihnou směrem k soupeřům. Většinou následuje rvačka, jejíž vítěz pak má právo pářit se s dotyčnou samicí. Jestliže samice nezabřezne, po jednom až dvou měsících přichází do říje znovu. Lemur kata rodí zpravidla jen jediné mládě. To se ihned po narození pevně zavěsí všemi čtyřmi končetinami za srst matky na břiše a svůj ocas přehodí přes její hřbet. Samice obtočí svůj ocas kolem mláděte. Takto se mládě nosí po dobu zhruba dvou týdnů, potom se usadí na matčině hřbetě. Vě věku tří týdnů začíná podnikat první samostatné krůčky, ale při sebemenší známce nebezpečí se ihned spěchá schovat k matce. Mládě je kojeno zhruba pět měsíců. Kojení není jen záležitostí vlastní matky mláděte, ale často i několika samic z tlupy, které se o ně i střídavě starají. Zcela samostatné je až ve věku šesti měsíců.

ZPŮSOB ŽIVOTA- Většina madagaskarských lemurů se vydává za potravou do hustých korun stromů jen v noci. Lemur kata je naproti tomu aktivní ve dne a nejlépe se cítí  v otevřené, keři zarostlé krajině nebo dokonce mezi holými skalami. Výborně šplhá po skalách a s jistotou se pohybuje i ve větvích stromů. Lemur kata žije zpravidla v tlupách čítajících 5 až 30 zvířat.  Samci i samice mají v každé skupině vlastní hierarchii, ale celou tlupu vede samice. Pokud je nouze o potravu nebo o vodu, pak ona žere a pije jako první. Samice, která dospějí, opustí rodnou tlupu a odejdou si založit svou vlastní. Samci obvykle přecházejí z jedné skupiny do druhé. Lemur kata má rozsáhlejší teritorium než většina ostatních lemurů. Toto území si každá tlupa značkuje výměšky zápěstních pachových žláz a močí a úporně brání proti vpádu vetřelců ze sousedních tlup. Lemur kata patří v zoologických zahradách ke snadno chovatelným druhům, rozmnožuje se však jen v případě, pokud může žít ve větší skupině. Za chladného počasí se lemuři kata tisknou k sobě navzájem, aby se zahřáli. Libují si v slunečních lázních a zrána, dokud ještě není příliš horko, často vystavují slunci svá těla v dosti komické pozici: leží na hřbetě nebo jsou zpola opřeni o kmen stromu se všemi čtyřmi roztaženými končetinami a nechávají se hřát teplými parsky.

POTRAVA A ZPŮSOB OBŽIVY- Lemur kata požírá příležitostně i hmyz, ale jinak je - jako ostatní lemuři - vegeterián. Jeho nejoblíbenější potravou jsou divoké fíky, banány a ostny fíkovníků. Chrup lemura katy je tomuto ovocnému jídelníčku přizpůsoben. Řezáky a špičáky ve spodní čelisti jsou ploché a umístěny za sebou jako zuby hřebenu, takže lemur jimi může ovoce vypeckovávat. Stejně jako většina ostatních primátů žere i lemur kata vsedě. Plod si drží nad hlavou, aby mu šťáva stékala rovnou do tlamy, ale dává pozor, aby si nenamočil srst. Lemur kata je znám jako velice čistotné zvíře. Několikrát za den si pečlivě pročesává srst hřebenovitými zuby i dlouhými drápy na prstech u nohou, aby ji udržel neustále v dokonalém stavu.

DŮLEŽITÉ ZNAKY

Tělesné rozměry:

Délka hlavy a těla: 39-46 cm

Délka ocasu: 56-63 cm

Hmotnost: 2,2 kg

Rozmnožování:

Pohlavní dospělost: v 15. měsíci

Doba rozmnožování: květen

Doba březosti: 132-134 dnů

Počet mláďat: zpravidla 1

Způsob života:

Chování: žije v rodinných tlupách, aktivní ve dne

Potrava: plody a listy

Průměrný věk: v zajetí přes 20 let

Příbuzné druhy:

Dnes je známo osm druhů lemurů - například lemur tmavý, lemur vari nebo lemur šedý. Řada z nich je dnes ohrožena vyhubením.

DŮLEŽITÉ ZNAKY LEMURA KATY- Pachové žlázy: Zvířata obou pohlaví mají žlázy na zápěstí, samci ještě navíc žlázy pažní. Ke značkování se připravují tak, že otírají ocas o předloktí. Oči: velké, směřující dopředu; mají jasně žluté, svítící duhovky. Tlama: Špičatý čenich připomíná liščí; jeho špička je holá a neustále vlhká; komunikace pomocí pachových signálů je velice důležitá. Ruce: mají holé dlaně; palec je postaven proti ostatním prstům ( stejně jako u člověka ), což umožňuje lepší uchopení předmětů. Nohy: Na druhém prstu každé nohy je dráp zvlášť přizpůsobený k péči o srst. Chodidla jsou holá, zaručují dobrou přilnavost při šplhání po stromech i po skalách. Ocas: Huňatý, s černými a bílými kruhy, delší než tělo. Vztyčený ocas znamená signál pro ostatní zvířata v tlupě.

VÝSKYT- V horských oblastech a buši na Madagaskaru, především v jeho jižní části.

OCHRANA DRUHU- Všichni lemuři jsou dnes ohrožení kácením pralesů na Madagaskaru. Lemur kata je stále hojnější než většina ostatních druhů, lze ho spatřit přinejmenším v šesti chráněných územích. Dnes není jisté, zda se životní prostředí lemurů podaří zachránit.