Svět.Savců.

Panda velká

 

Řád Čeleď Rod a Druh
Šelmy Medvědovití Ailuropoda melanoleuca

Panda velká se svou černobíle zbarvenou srstí s charakteristickým vzorem je jedním z nejznámějších a zároveň nejvzácnějších a nejohroženějších savců světa.

Na první pohled se panda velká podobá medvědům, ale řadu znaků má společnou s šelmami medvídkovitými. Ačkoliv původně byla typickou šelmou, je dnes mírumilovným vegeteriánem, který se živí téměř výhradně bambusem.

ROZMNOŽOVÁNÍ- Doba páření je jediným obdobím z celého roku, kdy se jinak zapřisáhle samotářské pandy setkávají. Po pětiměsíční březosti přichází na svět v hnízdě z bambusu většinou jediné mládě. Jen velmi vzácně porodí panda velká dvojčata, ale i tak z nich většinou přežije jen jedno mládě. Stejně jako u medvědů je i mládě pandy velké překvapivě maličké. Na délku měří kolem patnácti centimetrů a váží sotva sto gramů. Je téměř holé, slepé a zcela bezmocné. S matkou zůstává asi osmnáct měsíců.

ZPŮSOB ŽIVOTA- Panda velká je samotář, který dvě třetiny dne věnuje shánění a požírání potravy. Ve zbývajícím čase odpočívá. Umí šplhat na stromy, ale této dovednosti využívá jen tehdy, pokud je ohrožena nepřáteli. Mohou jimi být medvěd hnědý, levhart nebo divocí psi. V tom případě se panda uchýlí na strom a nesleze, dokud nebezpečí nepomine. Panda velká nepoužívá žádné doupě ani odpočívadlo. Většinou si prostě jen lehne na zem tam, kde zrovna je. Bambusový les je takřka neproniknutelný, ale v hustém podrostu se nacházejí tunely, kterými se panda umí snadno a rychle pohybovat. Panda velká žije v oblastech, kde panuje chladné a vlhké podnebí. Má však velmi hustou, vodu odpozující srst, která jí poskytuje dostatečnou ochranu.

POTRAVA- Ačkoliv panda velká patří v zoologickém systému mezi šelmy, její jídelníček se téměř výhradně skládá ze stonků, listů a mladých výhonků různých druhů bambusu. Na rozdíl od masa má bambus velmi nízkou výživnou hodnotu, takže ho panda každý den musí spořádat deset až dvacet kilogramů. V závislosti na ročním období si panda svou potravu doplňuje dalšími rostlinami a také ptačími vejci. Protože při hledání potravy panda velká nepotřebuje příliš svůj zrak, má tento smysl vyvinut jen slabě.

PANDA VELKÁ A ČLOVĚK- Donedávna byl člověk pro pandu velkou úhlavním nepřítelem. Nyní je zodpovědný za její postupné vymírání z jiných důvodů: stále rostoucí počet obyvatel Číny si vynucuje zákládání dalších a dalších vesnic a polí přímo na území obývaném pandami, což znamená neustálé zmenšování jejich životního prostoru. K tomu ještě přistupuje pravidelné odumírání bambusových lesů. Pandy se nemohou uchýlit do dosud nedotčených oblastí, neboť se neodváží projít přes území obývaná lidmi. V současné době podporují Číňané každé opatření na ochranu pandy velké. Za její ulovení například hrozí velmi těžké tresty. Aby se počet pand alespoň trochu zvýšil, bylo na území, kde žilo 500 až 600 zvířat, zřízeno několik rezervací. Vědci v nich nyní studují chování pand v přírodě a snaží se vypracovat ucelený program na jejich záchranu. Do projektu se zapojily i zoologické zahrady, které by chtěly mláďata narozená v zajetí vracet zpět do přírody. Rozmnožování pandy velké v zajetí je však dosud velkým problémem a dosažené úspěchy jsou jen ojedinělé.

ZVLÁŠTNÍ PŘIZPŮSOBIVOST- Zvláštnímu složení své potravy se panda velká dokonale přizpůsobila. Šelmy používají trháky, kterými trhají maso jako nůžkami, kdežto panda jimi ukusuje bambusové výhonky. Stoličky jí slouží ke žvýkání. Přední tlapy pandy velké jsou vybaveny šestým prstem, ,,palcem´´, který je postaven proti ostatním prstům a umožňuje uchopení bambusových stonků. Tlapy jsou široké, prsty zakončeny dlouhými zatažitelnými drápy. Chodidla má panda velká stejně jako medvěd lední osrstěná, aby se mohla lépe držet při šplhání.

DŮLEŽITÉ ZNAKY

Tělesné rozměry:

Výška: stojící samec 1,5 m, samice o něco menší

Hmotnost: až 120 kg, samice méně

Rozmnožování:

Pohlavní dospělost: v 5. - 6 roce

Období rozmnožování: od března do května

Délka březosti: 5 měsíců

Počet mláďat: zpravidla 1

Způsob života:

Chování: samotář

Potrava: především bambus, dále lesní plody, květy, houby, pupeny stromů, příležitostně ptačí vejce

Příbuzné druhy:

Nejbližším příbuzným druhem je panda červená ( Ailurus fulgens ). Někteří vědci řadí obě pandy do zvláštní čeledě pandovití.

ŽIVOTNÍ CYKLUS BAMBUSOVÝCH LESŮ- Zhruba každých 50 let ohromné plochy bambusových porostů naráz vykvetou a vzápětí odumřou. Naposledy k tomuto jevu došlo v roce 1983. Pro pandy to znamená smrt hladem, neboť neprojdou přes obydlená území do jiných, zachovalých bambusových porostů.

VÝSKYT- Jihozápadní Čína, především hory Quionglai, Daxiangling, Xiaoxiongling a Lian v provincii S-čhuan a hory Min v pohoří Qinling v provincii Šan-si.

OCHRANA DRUHU- Panda velká je bezprostředně ohrožena mizením bambusových lesů. V současné době žije jen asi 900 zvířat.