Svět.Savců.

Šimpanz

 

Řád Čeleď Rod a Druh
Primáti Lidoopi Pan troglodytes

Šimpanz je výjimečný svými přirozenými pudy neboli instinkty i schopností učit se novým věcem. Podle chování šimpanzů v přírodě si můžeme utvořit obraz o životě našich předků.

Ze všech zvířat je šimpanz člověku nejbližší. Nijak proto nepřekvapuje, že má s námi některé společné vlastnosti. Ovládá například výrazy obličeje, má schopnost řešit nenadálé problémy a vzorně pečuje o svá mláďata.

ROZMNOŽOVÁNÍ- Období rozmnožování šimpanzů není nijak omezeno. K páření dochází kdykoliv během roku, vždy když je některá samice v říji. Páří se s ní pokaždé několik samců, obvykle bez jakéhokoli  náznaku rivality. Samice šimpanzů mají podobně jako lidé menstruační cyklus a mimo období březosti přicházejí do říje pravidelně každých 36 dní. Během prvních pěti měsíců života se šimpanzí mládě téměř neustále drží za srst své matky, která je s sebou všude nosí. Neroste nijak rychle. Po půl roce se začíná učit prvním krůčkům. V jednom roce váží přibližně děvet kilogramů, ale ještě další téměř dva roky je závislé na matce. Studie mateřského chování šimpanzích matek ukázala, že povzbuzují mláďata, aby sama šplhala, a tak si zdokonalila obratnost. Mladý, asi čtyřletý šimpanz tráví většinu času se svými vrstevníky. Od tohoto věku se do osmi až deseti let musí naučit, jak se vyhnout nebezpečí, kde si hledat potravu a jak se má v tlupě chovat.

ZPŮSOB ŽIVOTA- Šimpanzi jsou společenská zvířata. Žijí v tlupách čítajících 25 až 80 členů, které vždy vede jeden z dospělých samců. Území jedné tlupy šimpanzí skupiny zaujímá v lese plochu od 18 do 21 čtverečních kilometrů, v otevřené krajině mnohem více, někdy až 200 čtverečních kilometrů. Teritoria sousedních tlup se často překrývají. Šimpanz je aktivní ve dne, noci tráví v hnízdech, která si staví na stromech vysoko nad zemí, aby byl při spánku v bezpečí před případnými nepřáteli. Pokud se tlupa nestěhuje, používá stejná hnízda na spaní i několik nocí po sobě. Hnízdo udržují šimpanzi neustále v čistotě a pečlivě dbají na to, aby výkaly padaly přes jeho okraj.

POTRAVA A POTRAVNÍ NÁVYKY- Hlavní část šimpanzova jídelníčku tvoří ovoce a plody všech druhů. Po snídani časně ráno není šimpanz příliš aktivní, jen si tu a tam utrhne nějaký zralý plod, chutný list, pupen nebo květ. Nejvíce se věnuje shánění potravy až pozdě odpoledne. Převážnou většinu potřebných tekutin získává šimpanz ze šťáv ovoce, jímž se živí. Příležitostně však pije i dešťovou vodu z prohlubní na stromech. Již dlouho je známo, že šimpanz je poměrně mlsný a má rád i med a různé druhy hmyzu, především termity a mravence. Překvapením však bylo zjištění, že příležitostně žere i maso. Dnes již bezpečně víme, že šimpanz loví, zabíjí a požírá různé menší savce, především jiné druhy opic, například guerezy. Při jejich lovu většinou celá tlupa spolupracuje. Tato zvířata zabíjí téměř vždy některý z dospělých samců. Pochutná si na oběti jako první, a teprve když má dost, předá úlovek ostatním.

ŠIMPANZ A ČLOVĚK- Ačkoliv návštěvníci zoologických zahrad a různých safari parků na celém světě mají šimpanze velmi rádi a kromě toho má šimpanz s námi tolik společného, hrozí mu největší nebezpečí právě od lidí. Domorodí obyvatelé jsou totiž přesvědčeni, že jim šimpanzi ujídají potravu. Oba druhy šimpanzů představují pro domorodce vážnou potravní konkurenci, a proto zřejmě již brzy budou z hustěji osídlených oblastí vytlačeni. V některých afrických státech je odchyt šimpanzů pro zoologické zahrady, cirkusy a laboratoře stále velmi výnosným obchodem. Díky své podobnosti s člověkem je šimpanz ideálním zvířetem pro lékařský výzkum. Kritika sice stále sílí, ale pokusy přesto pokračují.

DŮLEŽITÉ ZNAKY

Tělesné rozměry:

Výška: samec 170 cm, samice 130 cm  

Hmotnost: 45-80 kg

Rozmnožování:

Pohlavní dospělost: v 8.-10. roce

Období rozmnožování: není vázáno na určitou roční dobu, samice se páří ihned, jakmile jsou jejímu poslednímu mláděti 3 roky

Délka březosti: 202-261 dní

Počet mláďat: 1-2

Způsob života:

Chování: společenský druh, žije v malých skupinkách

Potrava: hlavně ovoce, dále listy, pupeny, květy, kůra stromů, pryskyřice, med, termiti a mravenci, příležitostně i jiní savci

Délka života: 40-50 let

Příbuzné druhy:

Nejbližším příbuzným je silně ohrožený trpasličí šimpanz bonobo ( Pan paniscus ), žijící v Zairu.

MIMIKA ŠIMPANZEŠimpanzi dokáží stejně jako lidé vyjadřovat své pocity výrazem obličeje. Vědci zjistila, že ovládají řadu vnějších projevů, které mají různý význam.

KLIDNÝ- výraz. Šimpanz je klidný a uvolnění.

PŘÁTELSKÝ- výraz. Tímto způsobem šimpanz zdraví své druhy.

AGRESIVNÍ- výraz. Šimpanz je vzteklý nebo varuje své protivníky, aby se k němu nepřibližovali.

POTĚŠENÝ- výraz. Jakýsi úsměv, při kterém šimpanz ukazuje jen zuby v dolní čelisti, znamená radost a dobrý pocit.

VÝSKYT- V Africe od Guiney po západní Ugandu a Tanzanii, v lesích a savanách zarostlých stromů.

OCHRANA DRUHU- S výjimkou několika konkrétních oblastí není v současné době přímo ohrožen. Dříve lidé velký počet šimpanzů používali k laboratorním pokusům, od kterých se však pod tlakem veřejného mínění pomalu upouští.